Cylchgrawn cymraeg sheet

Sheet cylchgrawn

Cylchgrawn cymraeg sheet


Cymraeg Bwriedir yr adnodd ar gyfer pobl ifanc CA3 sy’ n astudio Cymraeg fel iaith gyntaf. Cylchgrawn cymraeg sheet. “ Gyda’ r erthyglau high/ low journalism yma. sheet Mae’ n cynnwys erthyglau am natur sheet bwyd, ffasiwn, materion cyfoes ac adloniant a chyfweliadau gyda phobl diddorol o Gymru. Mae Gweiddi’ n cynnig cymraeg thema newydd bob mis ac eitemau addas sheet ar gyfer lefelau craidd estynnol a heriol. Mae’ r cylchgrawn blynyddol hwn yn trafod sheet cymraeg agweddau datganoledig ar addysg, a adwaenid gynt fel Cylchgrawn Addysg Cymru ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Cylchgrawn digidol lliwgar a cymraeg difyr sy’ n darparu deunydd darllen a thasgau cysylltiedig. Mae Meinir Wyn Edwards yn ategu bod y cylchgrawn yn wahanol i lawer o ddeunydd Cymraeg gan ei fod yn cyfuno erthyglau dwys ac ysgafn.

Erthyglau a straeon difyr mewn cylchgrawn hwyliog pob dau fis, gydag adran eirfa a gwahanol lefelau o ddarllen. Erthyglau yn y categori " Cylchgronau Cymraeg" Dangosir isod 85 tudalen ymhlith cyfanswm o 85 sydd yn y categori hwn. “ Does dim cylchgrawn tebyg yn y Gymraeg, ” meddai.


Cylchgrawn sheet

Cyngor Llyfrau Cymru yn cyhoeddi 15 o gylchgronau Cymraeg fydd yn derbyn arian dros y tair blynedd nesaf. Pymtheg cylchgrawn fydd yn derbyn arian gyda' r symiau' n amrywio o £ 80, 000 y flwyddyn. Shop cymraeg sheet music, music books, music scores & more at Sheet Music Plus, the World' s Largest Selection of Sheet Music. Cylchgrawn a llwyfan ar- lein sy' n ddathliad o greadigrwydd Cymraeg o bob math. Sefydlwyd y cylchgrawn ym mis.

cylchgrawn cymraeg sheet

Y Cylchgrawn Daearyddol Digidol ( Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch) Y Cylchgrawn Hanes Digidol ( Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch) Llyfrau ffeithiol ar ddaearyddiaeth ( Cymraeg ail iaith, CA2). Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe / Learn Welsh - Swansea Bay Region shared a post. Yesterday at 7: 33 AM · ‎ Parallel.